Oprindelig 3 Taagholmgårde ligger vest for Hellevad - Bovvejen mellem Kassø og Hjolderup.

Så langt tilbage som 1196 havde Skt. Michaelisklostret en gård i Taagholm. I skødet nævntes 2 gårde. Ejendommene hørte under Tønder amt og Slogs herred. I 1700 tallet er det 3 gårde, men i dag er der kun een gård, der har det samlede areal fra alle tre + at der er udvidet med væsenligt større areal.

Taagholm blev købt i 1947 af familien Sangild. Der var dengang et areal på 53 ha.

 
Birgit & Michael Torp Sangild - Taagholm - Taagholmvej 2 - 6230 Rødekro - DK
Lav din egen hjemmeside med mono.net