Biogas Taagholm er et fælles gårdanlæg, som modtager biomasse fra ca. 35 landmænd i området. 

Årlig modtagelse af ca. 250.000 tons biomasse
Årlig produktion af bionaturgas på ca. 8 mio. m3 

Biomasserne består hovedsageligt af restprodukter fra landbruget heraf kvæggylle, svinegylle, dybstrøelse og lidt halm. 
Dertil modtages der også energiafgrøder til at booste biogasproduktionen. 

 
Biogasanlæg 
Birgit & Michael Torp Sangild - Taagholm - Taagholmvej 2 - 6230 Rødekro - DK
Lav din egen hjemmeside med mono.net